2021-11-15_nahled_BTES_schema

RINGEN bude hostit mezinárodní workshop ke strategickému projektu SYNERGYS

[12.11.2021]
Ve výzkumném centru RINGEN bude po čtyři dny od 22. do 25. listopadu probíhat odborná diskuze k tématům využívání mělké a hlubinné geotermální energie, jež je hlavní náplní připravovaného projektu SYNERGYS.

Projekt, jehož rozpočet je odhadován na 1,25 mld korun a měl by být realizován v letech 2022-2027 z prostředků Operačního programu Spravedlivá transformace, je zaměřen na řešení problémů spojených s energetickou transformací Ústeckého kraje a České republiky a na rozvoj podmínek pro vývoj a aplikaci nových čistých zdrojů energie. Klíčovým výstupem je soubor pilotních technologií hlubinného geotermálního zdroje, podzemních zásobníků tepla a elektrolytické jednotky pro výrobu zeleného vodíku integrovaných do funkčního technologického “ekosystému”.

 

„Program workshopu bude rozdělen na mělkou a hlubinnou část, v rámci každé části budou čeští a zahraniční experti postupně diskutovat technické aspekty jednotlivých technologií, geologické podmínky, design mělkých a hlubinných vrtů, kapacitu podzemních vrtných zásobníků a integraci všech technologií do jednoho funkčního systému,“ popisuje Tomáš Fischer, ředitel centra RINGEN. Jedním z klíčových témat bude rovněž dlouhodobá udržitelnost, dopady na geologické podloží, stabilita a bezpečnost provozu, jež jsou zásadní pro úspěšnou realizaci projektu a jeho dlouhodobé přínosy.

 

V regionu díky projektu vznikne unikátní, evropsky významná testovací lokalita zaměřená na využívání geoenergií a integraci dalších obnovitelných zdrojů s hlavním cílem zajistit bezpečné bezemisní zdroje energie schopné v horizontu 5-10 let nahrazovat uhlí v systémech dálkového vytápění. Zcela jistě nejambicióznější cíl je zrealizovat funkční zdroje geotermální energie a podzemních zásobníků tepla, jež by mohly být experimentálně napojeny např. na již existující systém dálkového vytápění v Litoměřicích, a prezentovat geotermální energii jako funkční a dostupný obnovitelný zdroj energie.

 

Do projektu se nějakým způsobem zapojí prakticky všichni zakládající partneři RINGENu, nositelem projektu bude Česká geologická služba a jedním z nových, ale zcela klíčových partnerů bude Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, jež se zaměří na nadzemní technologie.

 

„Jsme proto rádi, že centrum RINGEN hostí tuto významnou akci, do které se zapojí více než čtyři desítky expertů, z nichž významnou část budou tvořit odborníci z Německa, Rakouska, Francie, Švýcarska či Nizozemí, kde mají s využíváním geotermální energie již dlouholeté zkušenosti. Plníme tak jedno z našich poslání, kterým je mezinárodní síťová spolupráce se špičkovými výzkumnými centry a univerzitami v Evropě a spolupráce se soukromým sektorem, jehož zástupci se jednání rovněž zúčastní,“ doplňuje prof. Fischer. „S probíranými tématy a průběžnými závěry budeme moci seznámit i širokou veřejnost v rámci veřejné diskuze, jež se bude konat v úterý 23. listopadu od 17,30 hod na Hradě Litoměřice“, uzavírá ředitel RINGENu.

 

Mezinárodní workshop byl finančně podpořen prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II , reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.“