Podané žádosti

TAČR - Théta

20.1.2019
Podali jsme projekt do Technologické agentury: Pilotní projekt vytvoření EGS geotermální výměníku pro využívání zemského tepla a jeho integrace do energetického mixu
Smart City "SMARTEGS"