Tepelný rozklad geologických vzorků s použitím muflovací pece

Popis služby

Ukázka vyplnění:

 • vytvoření komplexního modelu tepelného toku v závislosti na charakteru horniny….
 • matematické výpočty velkého množství dat…
 • vlastní měření (sběr dat), kalibraci atd.
 • zpracování studie/správy pro účely územního řízení/řízení u Státní báňské správy….
 • petrologická a mikrostrukturální analýza hornin
Technologie/zařízení
 • software Flow123d, ANSYS, FEFLOW, NAPSAC, COMSOL, MODFLOW, ITASCA, GEOCHEMIST WORKBENCH
 • Optický polarizační a fluorescenční mikroskop NIKON Eclipse 80i a OLYMPUS BX 50
Kategorie
 • Open Access (proklik na definici open access)
 • Placená služba (proklik na kontaktní formulář poptávky)
 • Jiná - popíše se, jaká
Tematické zařazení
 • geotermální energie, matematické modelování, tepelný tok, zpracování dat…
Další informace
 • Služba je poskytována pouze veřejným výzkumným organizacím v ČR
 • Cenová nabídka a další podmínky poskytnutí služby bude zpracována na základě podané poptávky