Geotermální energie

Geologické laboratoře

Laboratoře České geologické služby poskytují širokou škálu analytických metod pro oblast geologického a environmentálního výzkumu. Pro partnery z praxe i z akademícké sféry jsme schopni nabídnout jak rutinní nástroje, jako je anorganická a organická analýza či příprava horninových preparátů, tak i spolupráci na výzkumných projektech s využitím našeho přístrojového vybavení.
logo_tecnet.jpg

Poskytování dat o pohybech na zlomech

Měření pomalých tektonických mikropohybů pomocí přístroje TM-71. Tyto přístroje jsou instalovány na více než 140 tektonických zlomech v České republice, na Slovensku, ve Slovinsku a jinde v Evropě.
otvirak1

Teplotní karotáže a monitoring

Teplotní karotáže a monitoring vám poskytnou informace o teplotním toku ve vrtech s využitím sady teplotních čidel nebo s pomocí optického vlákna (DTS technologie)
karotaz-protokol.png

Karotáže

Karotážní měření poskytuje detailní náhled na strukturu vrtu. Podle druhu sondy se dosahuje kvalitativně různých výsledků.