Vybavení a technologie

Seismická monitorovací síť

Seismická monitorovací síť bude ve své cílové fázi složena ze 4 seismografů ve vrtech, 10ti stanic povrchových a seismografu v hloubce 1 km umístěném v hlavním vrtu PVGT-LT1.

tm_71.jpg

Terčový opticko-mechanický 3D dilatometr

Mechanicko-optický přístroj TM71 je určený pro zjišťování 3D posunů v trhlině nebo spáře mezi skalními bloky s doplňujícím údajem o pootočení ve dvou vzájemně kolmých rovinách.
cluster_ch140-v3-new-01_1.jpg

Výpočetní cluster

Infrastruktura pro distribuované výpočty rozsáhlých hydrogeologických úloh. Výpočetní cluster určený pro numerické výpočty a podporu vývoje software Flow123D Technické univerzity v Liberci
RINGEN_titul

Core facility - výzkumné centrum Litoměřice

Výzkumné centrum Litoměřice zahájí svou činnost v polovině roku 2019. Bude nabízet výzkumné laboratoře, vybavení a technologie pro testování a experimenty v řadě výzkumných a průmyslových oblastech, odborná školení, semináře či školící a skladovací prostory. V sekci služby budou postupně doplňovány kategorie a popisy služeb, do té doby nás s vašimi požadavky můžete kontaktovat emailem či telefonicky (viz sekce Kontakty) či prostřednictvím poptávkového formuláře.