Výzkum a vývoj

Náš tým se plně ztotožňuje s myšlenkou Open Access tj. trvalého bezplatného zpřístupnění plných textů publikovaných vědeckých výsledků bez omezení pro kohokoliv. V této sekci umisťujeme naše publikace v tomto režimu.

Konferenční příspěvek

22.11.2018
Josef V. Datel, Tomáš Fischer, Antonín Tym
Výzkum využití geotermální energie v Litoměřicích - projekt RINGEN