Karotáže

karotaz-protokol.png
Karotážní měření poskytuje detailní náhled na strukturu vrtu. Podle druhu sondy se dosahuje kvalitativně různých výsledků.
Popis služby
  • karotážní aparatura s vrátkem, 300 m kabelu (WR-Instruments)
  • krátkodobá měření trvající řádově jednotky dní
Technologie/zařízení
  • aparatura BLS-92
  • vrátek BLW-300
  • SW pro vyhodnocování měření jednotlivých karotážích sond
  • sondy

HLG-382

Sonda pro měření elektrického odporu hornin – laterolog
rozsah 0.1 – 200 mS/m, přesnost do 5%
HII-453 Sonda pro měření elektrické vodivosti hornin na principu elektromagnetické indukce s fokusovací cívkou
3-cívkové řešení, pracovní frekvence 100 kHz, rozsah 1 mS/m – 3 000 mS/m, přesnost < 3%, teplotní stabilita < 2 mS/m/10°C
HLG-382 Sonda pro měření přírodního gama záření
detektor scintilační NaI(Tl), velikost 20×50 mm. Energetický rozsah 40 – 3000 KeV
HRT-380 Sonda pro měření měrného elektrického odporu výplachu ve vrtu – rezistivimetr
rozsah 0 – 200 Ωm, přesnost ±3%
HRT-380 Sonda pro měření teploty vody ve vrtu – termometr
rozsah 0-70 °C, přesnost do ± 0,2°C, citlivost 0,003°C, časová konstanta 1s
HFN-380 Sonda pro měření světelné průzračnosti vody ve vrtu – fotometr a nefelometr
pro použití se značkovačem potravinářskou barvou (např. Brilliant Blue, E133)
HM-453 Sonda pro měření magnetické susceptibility hornin ve vrtu
rozsah 10E-5-0.5 SI, přesnost < 3%
HDG-453 Sonda pro měření objemové hmotnosti hornin metodou gama-gama
detektor scintilační NaI(Tl), velikost 16×10 mm, rozsah 1–4 g/cm
                                                    
Kategorie
  • placená služba
Tematické zařazení
  • standardizované metod geologického průzkumu

Další informace
  • podrobnější informace a cenová nabídka bude poskytnuta na základě podané poptávky