Konferenční příspěvek

22.11.2018
Josef V. Datel, Tomáš Fischer, Antonín Tym
Výzkum využití geotermální energie v Litoměřicích - projekt RINGEN
 
  • Název příspěvku: Výzkum využití geotermální energie v Litoměřicích - projekt RINGEN
  • Autor/autoři: Josef V. Datel, Tomáš Fischer, Antonín Tym
  • Abstrakt: Výzkum využití geotermální energie na Litoměřicku navazuje na předchozí práce, zejména Myslila, v jejichž rámci byl v roce 2006 vybudován geotermální průzkumný vrt PVGT-LT1 hluboký 2111 m. Projekt RINGEN byl připraven za účinné podpory města Litoměřice, a je řešen v letech 2017 − 2020. Je zaměřen především na vytvoření odborného zázemí pro výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální energie, jako významného zdroje obnovitelné energie. Výzkumná infrastruktura RINGEN je koncipována také jako jeden z uzlových bodů evropské sítě geotermálních testovacích lokalit...
  • Konference: 19. Slovenská hydrogeologická konferencia
  • Ve dnech: 6. až  9. 11. 2018
  • Konaná v: Kúpeľoch Nimnica, Slovensko
  • Pořadatel: Slovenská asociácia hydrogeológov a Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  • Identifikátor: ISBN 978-80-972651-1-3
  • URL: http://www.sah-podzemnavoda.sk/cms/page.php?7
  • Poster: zde