Teplotní karotáže a monitoring

otvirak1
Teplotní karotáže a monitoring vám poskytnou informace o teplotním toku ve vrtech s využitím sady teplotních čidel nebo s pomocí optického vlákna (DTS technologie)
Popis služby
  • vysoce citlivé měření teploty prováděné autonomní sondou Antares,
  • měření lze provádět buď bodově s dobou ustalování v každé hloubce 1 minuta, nebo spojitě
  • karotážní souprava je přenosná, upevnění kladky na spouštění sondy do vrtu je velmi flexibilní a nevyžaduje žádná dodatečná zařízení
Technologie/zařízení
  • karotážní zařízení do hloubky až 3 km typu Antares
  • rozlišení: 1 mK,  absolutní přesnost 10–30 mK, max. teplota okolí: 95 °C, maximální perioda měření: 1 s
  • SW pro vyhodnocování teplotních karotáží
Kategorie
  • placená služba
Tematické zařazení
  • geotermální energie, geotermie, matematické modelování, teplotní tok

Další informace
  • podrobnější informace a cenová nabídka bude poskytnuta na základě podané poptávky

Mobilni karotážní souprava do 2 km
Teplotní karotáž - teplotní sondy XYZ