home

Aktuálně

2020-06-10-Nahled-Casopis-ESB

RINGEN na titulní straně odborného časopisu Energeticky soběstačné budovy

V aktuálním čísle časopisu zabývajícím se tématy udržitelné energetiky naleznete informace o historii, současnosti i plánované budoucnosti výzkumné infrastruktury RINGEN.
logo_vyzva2020

První výzva na podávání projektů otevřena

[18.5.2020]
Dnešním dnem se otevírá možnost podávat návrhy projektů či jiných výzkumných záměrů na využití výzkumné infrastruktury RINGEN třetími subjekty v rámci tzv. Open Access režimu i v rámci smluvního výzkumu. První varianta, která je zdarma, je určena zejména pro veřejné výzkumné a akademické instituce z České republiky i zahraničí. Smluvní výzkum je pak určen pro průmyslové podniky, firmy či státní správu a samosprávu a další subjekty.
2020-03-23-logo-RINGEN

Nový 200 m hluboký vrt rozšíří seismickou monitorovací síť v Litoměřicích

[1.5.2020]
V nejbližších dnech začnou v kasárnách Jiřího z Poděbrad vrtné práce na novém úzkoprofilovém vrtu, do kterého bude umístěna měřící sonda – seismometr, který bude sloužit k detekci seismických jevů.
2020-04-14-Nahled-Zkouma-se-potencial

Nový projekt se zaměřuje na výzkum potenciálu geotermální energie v České republice

[20.4.2020]
Pod vedením České geologické služby, jednoho ze zakládajících členů RINGENu, byl na konci loňského roku zahájen projekt, jehož cílem je získat detailní představu o dostupném potenciálu zemské energie, kterou by bylo možné energeticky využít. Součástí projektu je proto i příprava datových podkladů pro usnadnění vzniku prvních geotermálních tepláren a výtopen.
2020-03-23-logo-RINGEN

Na konci února se uskutečnilo další jednání vědecké rady RINGEN

[27.3.2020]
Členové vědecké rady výzkumné infrastruktury se ve dnech 27. -28. února setkali v novém výzkumném centru RINGEN v Litoměřicích a vůbec poprvé se mohli seznámit s novými prostorami centra, které v nedávné době zahájilo svůj provoz.
2020-01-22-Nahled-Seismometry

Další etapa prací na geotermálním vrtu v Litoměřicích zahájena

[18.1.2020]
Po úspěšném vyjmutí ocelové pažnice v délce 1800 m z vrtu LT1 během září loňského roku budou nyní zahájena klíčová měření a testy. V prvé řadě budou provedeny injektážní testy pro ocenění propustnosti horninových puklin a následně instalován seismometr dovnitř vrtu do hloubky 1,5 km, který umožní zvýšení citlivosti seismické sítě a provedení dalších měření.
2019-09-03-Nahled_souprava

První etapa sanace geotermálního vrtu úspěšně pokračuje

[1.9.2019]
Za účasti zástupců výzkumné infrastruktury, starosty města Litoměřice a novinářů byla v pondělí kolem 14. hod zahájena klíčová část celkové sanace vrtu z r. 2007. Ocelová kolona pažnic o délce 1800 m a hmotnosti téměř 20 tun byla uvolněna u zhlaví vrtu a postupně vytahována vrtnou soupravou. Během úterý již bylo vytaženo celkem 100 kusů pažnic, tedy přibližně polovina, zbylých cca 900 m plánuje firma Anger´s Söhne extrahovat během středy.
2019-08-29-nahled-experimenty

Výzkumné práce na nejhlubším geotermálním vrtu v Česku zahájeny

[28.8.2019] V prostorách výzkumného centra RINGEN byly dnes zahájeny výzkumné práce, které mají za cíl ověřit vlastnosti horninového prostředí v hloubce až 2 km pro jímání zemského tepla. Práce probíhají na vrtu PVGT-LT1, který byl realizován již v roce 2007 a nyní slouží ke vědeckým účelům.

2019-06-04-Brozura-nahled

Nová informační brožura RINGEN

[4.6.2019]
Při příležitosti otevření výzkumné infrastruktury RINGEN byla vytvořena informační brožura, která přináší základní informace o činnosti, cílech, financování a tematice jímání zemského tepla.
Otevreni_centra_nahled

Výzkumné centrum RINGEN bylo slavnostně otevřeno

[4.6.2019]
Nové centrum pro výzkum geotermální energie bylo dnešním dnem oficiálně otevřeno a zahájilo svou činnost. Dokončila se tak výstavba zázemí, která započala v prosinci 2017, a od nynějška slouží vědecké komunitě, akademickému sektoru a průmyslu k rozvoji aplikovaného výzkumu a inovacím zaměřeným zejména na geotermální energii.
2018-05-20-Nahled-Fischer-reditel-RINGEN-01

Nový článek o seismické bezpečnosti při využívání geotermální energie

[30.4.2019] Tomáš Fischer, ředitel centra RINGEN a přední odborník na seismicitu se zamýšlí nad potenciálem indukované seismicity v prostředí České republiky v souvislosti s využíváním hlubinné geotermální energie a ve světle událostí v Pohangu, jihokorejském městě, které zasáhlo v roce 2017 zemětřesení.

logo CGTA

Česká geotermální asociace

1.2.2019
Klíčoví výzkumníci RINGENu se stali členy obnovené asociace zaměřené na propagaci a edukaci a výzkum v oblasti geotermálních zdrojů energie.
Nahled_Safanda

Nový článek o potenciálu geotermální energie v ČR

21.12.2018
Jan Šafanda z Geofyziálního ústavu Akdamie věd shrnuje klíčové aspekty ovlivňující budoucí využívání geotermální energie v České republice.
2020-03-23-logo-RINGEN

V listopadu se uskutečnilo jednání vědecké rady RINGEN

23.11.2018
Členové vědecké rady výzkumné infrastruktury RINGEN se ve dnech 21.-22. listopadu setkali na půdě Přírodovědecké fakulty UK.
Nahled_setkani_zari_2018

Na stavbě centra RINGEN proběhlo setkání vědců a novinářů

18. 9. 2018
Stavba vědecko-výzkumného centra v Jiříkových kasárnách v Litoměřicích vkročila do své druhé poloviny.