• o
  • o
  • o

Služby

Termika

Tepelný tok a teplotní podmínky v zemské kůře

seismika

Indukovaná seismicita a tektonické napětí

Hydrogeologie

Hydrogeologie, hydrochemie, a termo-hydaulické modelování

Geologie

Geologické podmínky lokality

Aktuálně