Aktuálně

2019-09-03-Nahled_souprava

První etapa sanace geotermálního vrtu úspěšně pokračuje

[1.9.2019]
Za účasti zástupců výzkumné infrastruktury, starosty města Litoměřice a novinářů byla v pondělí kolem 14. hod zahájena klíčová část celkové sanace vrtu z r. 2007. Ocelová kolona pažnic o délce 1800 m a hmotnosti téměř 20 tun byla uvolněna u zhlaví vrtu a postupně vytahována vrtnou soupravou. Během úterý již bylo vytaženo celkem 100 kusů pažnic, tedy přibližně polovina, zbylých cca 900 m plánuje firma Anger´s Söhne extrahovat během středy.
2019-08-29-nahled-experimenty

Výzkumné práce na nejhlubším geotermálním vrtu v Česku zahájeny

[28.8.2019] V prostorách výzkumného centra RINGEN byly dnes zahájeny výzkumné práce, které mají za cíl ověřit vlastnosti horninového prostředí v hloubce až 2 km pro jímání zemského tepla. Práce probíhají na vrtu PVGT-LT1, který byl realizován již v roce 2007 a nyní slouží ke vědeckým účelům.

2019-06-04-Brozura-nahled

Nová informační brožura RINGEN

[4.6.2019]
Při příležitosti otevření výzkumné infrastruktury RINGEN byla vytvořena informační brožura, která přináší základní informace o činnosti, cílech, financování a tematice jímání zemského tepla.
Otevreni_centra_nahled

Výzkumné centrum RINGEN bylo slavnostně otevřeno

[4.6.2019]
Nové centrum pro výzkum geotermální energie bylo dnešním dnem oficiálně otevřeno a zahájilo svou činnost. Dokončila se tak výstavba zázemí, která započala v prosinci 2017, a od nynějška slouží vědecké komunitě, akademickému sektoru a průmyslu k rozvoji aplikovaného výzkumu a inovacím zaměřeným zejména na geotermální energii.
2018-05-20-Nahled-Fischer-reditel-RINGEN-01

Nový článek o seismické bezpečnosti při využívání geotermální energie

[30.4.2019] Tomáš Fischer, ředitel centra RINGEN a přední odborník na seismicitu se zamýšlí nad potenciálem indukované seismicity v prostředí České republiky v souvislosti s využíváním hlubinné geotermální energie a ve světle událostí v Pohangu, jihokorejském městě, které zasáhlo v roce 2017 zemětřesení.

logo CGTA

Česká geotermální asociace

1.2.2019
Klíčoví výzkumníci RINGENu se stali členy obnovené asociace zaměřené na propagaci a edukaci a výzkum v oblasti geotermálních zdrojů energie.
Nahled_Safanda

Nový článek o potenciálu geotermální energie v ČR

21.12.2018
Jan Šafanda z Geofyziálního ústavu Akdamie věd shrnuje klíčové aspekty ovlivňující budoucí využívání geotermální energie v České republice.
Nahled_logo_RINGEN

V listopadu se uskutečnilo jednání vědecké rady RINGEN

23.11.2018
Členové vědecké rady výzkumné infrastruktury RINGEN se ve dnech 21.-22. listopadu setkali na půdě Přírodovědecké fakulty UK.
Nahled_setkani_zari_2018

Na stavbě centra RINGEN proběhlo setkání vědců a novinářů

18. 9. 2018
Stavba vědecko-výzkumného centra v Jiříkových kasárnách v Litoměřicích vkročila do své druhé poloviny.
RINGEN_vizualizace_01

Výzkumné centrum Litoměřice

Probíhá výstavba centra pro výzkum geotermální energie v Litoměřicích