Česká geotermální asociace

logo CGTA
1.2.2019
Klíčoví výzkumníci RINGENu se stali členy obnovené asociace zaměřené na propagaci a edukaci a výzkum v oblasti geotermálních zdrojů energie.

Na ustavující schůzi v prosinci 2018 a první schůzi v lednu roku 2019 byla obnovena činnost České geotermální asociace, která vznikla sloučením dvou subjektů, České geotermální asociace a Geotermální asociace České republiky. ČGTA cílí na praktické využití přirozené energie zemského nitra.

Předsedou ČGTA byl zvolen Jan Šafanda, v předsednictvu asociace zasednou dále Zbyněk Šonka, Tomáš Kulašiak, Antonín Tym, a Tomáš Fischer.

Jedním z nejbližších cílů asociace je opětovné zapojení do struktur Komory obnovitelných zdrojů energie.