2020-03-23-logo-RINGEN

Na konci února se uskutečnilo další jednání vědecké rady RINGEN

[27.3.2020]
Členové vědecké rady výzkumné infrastruktury se ve dnech 27. -28. února setkali v novém výzkumném centru RINGEN v Litoměřicích a vůbec poprvé se mohli seznámit s novými prostorami centra, které v nedávné době zahájilo svůj provoz.

Vedle diskuze o vědeckých tématech a probíhajících výzkumných aktivitách se tak mohli členové VR seznámit i s jednotlivými laboratořemi a jejich vybavením a částí areálu bývalých kasáren, kde se rovněž nachází testovací geotermální vrt PVGT-LT1 a který město Litoměřice poskytuje pro vědeckovýzkumné účely.

Vědecká rada se tentokrát zaměřila zejména na vyhodnocení výsledků měření a testů, které od září probíhaly na GTE vrtu. V rámci prvního dne byly postupně výzkumným týmem RINGEN prezentovány výsledky hydraulické injektáže a souvisejících měření a členové MVR diskutovali další kroky, které by měly být realizovány. Jedním z aktuálních kroků je dovrtání seismického monitorovacího vrtu ve vzdálenosti cca 200 m od současného GTE vrtu, který bude v další fázi sloužit nejen monitoring pro seismicity v těsné blízkosti injektážního vrtu, ale rovněž ke sledování teplotního profilu s pomocí optického kabelu technologií DTS.

První den rovněž zazněly aktuality ze strany MVR. P. Meier prezentoval informace o nových projektech a testech v podzemní laboratoři Bedretto ve Švýcarsku a stav přípravy dlouho plánovaného geotermálního projektu Haute-Saorne, který by měl představovat zásadní krok ve využívání hlubinné geotermální energie metodou EGS. Zahraniční členové J. Schmittbuhl a T. Dahm pak informovali o novinkách ve Francii a Německu.

 

Mezi hlavní doporučení, která byla formulována druhý den jednání, patří nutnost v nejbližší možné době vizualizovat stěnu vrtu a zopakovat hydraulické testy ve větším měřítku než doposud. Střednědobé plány s novou projektovou podporou by měly zahrnovat změření horninového napětí a injektáž cílená d zvoleného hlubšího horizontu.

Důležitým bodem jednání byla i další spolupráci na společných projektech, které by navázaly a dále rozvíjely výzkumné aktivity RINGENu, jež probíhaly v letech 2016-2019 díky financování z účelové podpory MŠMT a evropských zdrojů operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Další setkání MVR by se mělo uskutečnit na konci roku 2020.

Seznam členů vědecké rady naleznete zde (https://www.rin-gen.cz/cz/vyzkumna-infrastruktura/organizacni-struktura.

2020-02-27-Vedecka-rada-01
2020-02-27-Vedecka-rada-02
2020-02-27-Vedecka-rada-03