2020-03-23-logo-RINGEN

Nový 200 m hluboký vrt rozšíří seismickou monitorovací síť v Litoměřicích

[1.5.2020]
V nejbližších dnech začnou v kasárnách Jiřího z Poděbrad vrtné práce na novém úzkoprofilovém vrtu, do kterého bude umístěna měřící sonda – seismometr, který bude sloužit k detekci seismických jevů.

Nový vrt rozšíří dosavadní síť 8 povrchových a jedné podpovrchové stanic, které tvoří dosud nejrozsáhlejší monitorovací síť vybudovanou pro účely výzkumu využívání geotermální energie v České republice. Tato síť je důležitá pro detekci přirozené seismicity a také otřesů způsobených dopravou či průmyslovou činností v okolí budoucího geotermálního zdroje, což je důležité zejména pro dlouhodobý monitoring a sběr dat a zajištění bezpečnosti těchto zdrojů. Nový vrt má však další, specifickou funkci, jelikož je budován v bezprostřední blízkosti současného testovacího vrtu PVGT-LT1, ve kterém budou v tomto roce pokračovat další hydraulické testy ověřující vlastnosti vrtu pro účely jímání zemského tepla metodou EGS (Enhanced Geothermal System). Při vtláčení vody do vrtu bude postupně zvyšován tlak a průtok a za určitých podmínek může dojít také k vyvolání velmi slabých porušení horninového prostředí, které jsou detekovatelné jen v bezprostřední blízkosti. Právě tyto jevy bude monitorovací vrt snímat a pomůže tak určit jakým směrem a v jaké hloubce dochází k vytváření puklin, jež jsou klíčovým předpokladem pro zvýšení propustnosti horninového prostředí při vytváření podzemních geotermálních výměníků v suchých horninách.

Realizaci vrtu bude zabezpečovat konsorcium firem Geotern s.r.o. a Swietelsky s.r.o.