2024-01-31-tisková-konference-04

Pilotní vrty PUSH-IT na testovací lokalitě Litoměřice zahájeny

[1.2.2024] Do Litoměřic dorazila vrtná souprava a zahájila dlouhodobě očekávané pilotní vrty na zdejší testovací lokalitě.

[1.2.2024] Do Litoměřic dorazila vrtná souprava a zahájila dlouhodobě očekávané pilotní vrty na zdejší testovací lokalitě. Ta je jednou ze šesti  míst, kde je prováděn výzkum využití horninového prostředí pro jímání a ukládání tepelné energie. V Litoměřicích jde konkrétně o systém BTES (borehole thermal energy storage), který bude postupně realizován ve třech hloubkových úrovních od 100 do 500 m. Pilotní vrty PUSH-IT poskytnou klíčová data o hydrogeologických poměrech a fyzikálních vlastnostech hornin v zájmové hloubce. První vrt bude mít hloubku 550 m a jeho hlavním přínosem bude vrtné jádro pro detailní geologický popis a laboratorní měření a také data z karotážních měření (zejména propustnost a rozpukanost hornin). Po jeho dokončení bude vrt vybaven optickým kabelem DTS (distributed temperature sensing) pro dlouhodobý monitoring teplotních poměrů v celém profilu vrtu, jež umožní dlouhodobé sledování teplotního vlivu budoucích úložišť BTES. Druhý vrt bude mít hloubku 200m a půjde o otevřený vrt s perforovanou pažnicí ve spodní části vrtu, jež bude sloužit k dlouhodobému monitoringu hydrogeologických podmínek a průběžnému odebírání vzorků vody. Oba vrty tak budou zároveň sloužit k monitorování (teplota, kvalita vody) bezpečného provozu BTES úložišť, což je důležité i z pohledu budoucích povolování těchto zařízení.

Vrtné práce a měření by měly být hotové během 3 měsíců a první data a jejich interpretace bude prezentována v polovině letošního roku.

Při příležitosti zahájení vrtných prací se uskutečnila také tisková konference za účasti týmu PUSH-IT, zástupců ministerstva životního prostředí, Ústeckého kraje i města Litoměřice, politiků a velkého zájmu médií. Akci navštívil rovněž europoslanec Alexandr Vondra, člen výboru ENVI, který ocenil inovační potenciál projektu a jeho zásadní význam pro Česko i přínos na úrovni EU díky široké mezinárodní spolupráci. Více informací z tiskové konference naleznete zde.

Na stránkách https://rin-gen.cz/cz/ můžete sledovat průběh prací vč. doprovodné fotogalerie.

Další informace se dozvíte také na stránkách projektu PUSH-IT (pouze v AJ)

 

2024-01-31-tisková-konference-06
2024-01-31-tisková-konference-05
2024-01-31-tisková-konference-04
2024-01-31-tisková-konference-03
2024-01-31-tisková-konference-02
2024-01-31-tisková-konference-01
2024-01-31-tisková-konference-07
2024-01-31-tisková-konference-08