Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii
logo_vyzva2020

První výzva na podávání projektů otevřena

[18.5.2020] Dnešním dnem se otevírá možnost podávat návrhy projektů či jiných výzkumných záměrů na využití výzkumné

Uchazeči mohou zvolit ze tří základních možností či jejich kombinace:
- využít konzultace s výzkumnými pracovníky VI 
- využít dat a jiných informačních zdrojů
- využít prostory a vybavení VI 

Informace pro uchazeče žádající v režimu smluvního výzkumu naleznete zde.

Informace pro uchazeče žádající v režimu Open Access naleznete zde (pouze v Angličtině).