2022-05-31-Nahled-animace-SYNERGYS

Strategický projekt SYNERGYS - systémy pro energetickou synergii - animace technologických součástí

[31.5.2022]

V rámci přípravy strategické projektu SYNERGYS, jež je zařazen mezi vybrané projekty v rámci Ústeckého kraje určené pro financování z nového operačního programu "Spravedlivá transformace", vznikla první verze animace jednotlivých technologií, jež by měly tvořit komplexní testovací lokalitu zaměřenou na výzkum a testování obnovitelných a alternativních zdrojů energie. Ústřední roli přitom hraje geotermální energie a využívání horninového prostředí pro jímání i ukládání tepelné energie, mezi další inovativní zdroje patří výroba vodíku z fotovoltaických panelů či hybridní solární panely umožňující chlazení a ukládání přebytečné eneegie do pozdemních zásobníků tepla BTES (borehole thermal energy storage). 

Animace bude postupně doplňována a upravována v závislosti na postupu přípravy projektu a upřesňování jeho technických parametrů. Video budou sloužit zejména k představení projektu a jeho komplexního technického řešení, jež je poměrně složité vysvětlit či popsat.

Výroba animace byla podpořena v rámci přípravy strategického projektu prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II , reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.“

Animaci si můžete prohlédnout zde.