V listopadu se uskutečnilo jednání vědecké rady RINGEN

Nahled_logo_RINGEN
23.11.2018
Členové vědecké rady výzkumné infrastruktury RINGEN se ve dnech 21.-22. listopadu setkali na půdě Přírodovědecké fakulty UK.

Během setkání byly diskutovány možnosti budoucího rozvoje výzkumné infrastruktury, mezinárodní spolupráce, probíhající projekty, ve kterých jsou členové MVR zapojeni.

Během setkání byly diskutovány mj. klíčové kroky v dalším rozvoji VI RINGEN v mezinárodním kontextu, bylo zdůrazněno především zapojování do společných projektů a vzájemné sdílení informací o klíčových aspektech geotemrálních projektů jako jsou indukovaná seismicita, stimulace podzemních EGS výměníků ad. Rovněž byly diskutovány aktuálně probíhající projekty a jejich potenciální vazba na činnost VI RINGEN, zejm. úspěšný EGS projekt v Helsinkách (více zde) a právě probíhající projekt v Cornwallu ve Velké Británii (více zde). Členové MVR rovněž diskutovali zaměření nového projektu SMARTEGS, jehož projektová žádost se v těchto dnech dokončuje.  Členové mj. ocenili a vyzdvihli unikátnost chystaného projektu zejména s ohledem na testování využití geotermální energie v menších hloubkách v metamorfovaných horninách, což doposud nebylo prováděno, přičemž tyto zdroje mohou představovat velký potenciál nejen v ČR.

Seznam členů vědecké rady naleznete zde.

Vedecka_rada_2018_02
Vedecka_rada_2018_01