2023-09-08_Nahled-clanek-Geotermics

Propustnost hornin a velikost tektonické napjatosti v hloubce jsou známy díky testům v Litoměřickém vrtu

[11.9.2023] V prestižním časopise Geotermics byly publikovány výsledku hydraulických testů v geotermálním vrtu PVGT-LT1, které umožnily určit propustnost horninového prostředí a velikost tektonické napjatosti v hloubce.

Ke stažení  2023-09-08_Clanek-Geotermics-2023 [5.8 MB, pdf]