Výzkumné práce na nejhlubším geotermálním vrtu v Česku zahájeny

2019-08-29-nahled-experimenty

[28.8.2019] V prostorách výzkumného centra RINGEN byly dnes zahájeny výzkumné práce, které mají za cíl ověřit vlastnosti horninového prostředí v hloubce až 2 km pro jímání zemského tepla. Práce probíhají na vrtu PVGT-LT1, který byl realizován již v roce 2007 a nyní slouží ke vědeckým účelům.

Z vrtu bude nejdříve vyjmuta vnitřní část vystrojení, zjednodušeně ocelové trubky, která je uchycena na povrchové části vrtu (zhlaví), a tím se uvolní přístup ke stěně vrtu. Všechny tyto práce jsou mimořádně náročné a budou prováděny německou firmou Anger´s Söhne, která mj. v nedávné době úspěšně dokončila nejhlubší geotermální vrt ve Finsku do hloubky 6,5 km a na podzim začne práci na dalším hlubinném vrtu.

Následně dojde k vyčištění vrtu, odstranění všech překážek a bude provedena série měření (karotáží) v intervalu 0 až 1800 m. Nejdříve bude provedena kavernometrie a poté se stěny vrtu budou zkoumat pomocí akustické vrtní televize. Získaná data pomohou zjistit, v jaké stavu vrt po téměř 13 letech je a budou využita pro srovnání v další fázi experimentů.

Ty budou následovat po několika týdnech a budou zahrnovat sérii tlakových zkoušek a měření horninového napětí. Hlavním cílem je ověřit propustnost horninové formace v několika hloubkových intervalech a zjistit, jakým směrem a za jakých podmínek může dojít k vytvoření podzemního geotermálního výměníku.

Tyto experimenty jsou v českých podmínkách zcela unikátní a měření horninového napětí v těchto hloubkách děláme vůbec poprvé“, uvedl profesor Tomáš Fischer z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a ředitel litoměřického výzkumné centra RINGEN.

Důležitým aspektem probíhajících zkoušek je i sledování tzv. indukované seismicity, tj. mikrootřesů, které vznikají při práci v podzemí. V Litoměřicích již od r. 2014 vzniká seismická monitorovací síť, jejímž hlavním úkolem je zajistit bezpečnost všech zásahů do zemské kůry v dané lokalitě, na něž dohlíží rovněž Státní báňská správa. „Indukovaná seismicita je průvodní jev všech podobných podzemních prací a naším úkolem je ji na jednu stranu využít pro zvýšení znalostí o podzemí, na druhou stranu omezit její projevy na povrchu, aby všechny práce byly maximálně bezpečné,“ dodal Tomáš Fischer.

Série experimentů a měření bude ukončena během října, následně bude do vrtu instalován vrtní seismometr v hloubce cca 1 500 m, a stane se tak nejhlouběji umístěným seismografem na českém území. Bude zařazen do seismické monitorovací sítě a umožní výrazně zvýšit citlivost měření nezávisle na dění na povrchu.

Výsledky měření a jejich interpretace s ohledem na další postup projektu budou prezentovány na našich webových stránkách.

Více o historii projektu naleznete zde.

2019-08-29-Souprava-priprava-staveniste
2019-08-29-Souprava-prijezd
2019-08-29-vrtna-souprava-transport1
2019-08-28-mereni-ve-vrtu-Aquatest
2019-08-29-zhlavi-vrtu
2019-08-23-mobilni-karotazni-souprava-test
2019-08-29-Souprava-montaz2
2019-08-29-Souprava-montaz1
2019-08-29-priprava-staveniste2