AKCE: Nová měření na vrtu PVGT-LT1

Během měsíce srpna a září budou probíhat nová měření uvnitř vrtu v hloubce do 1,5 km.

Během letních měsíců budou probíhat geofyzikální měření a sanace vrtu PVGT-LT1. Během těchto prací dojde k vyjmutí pažnice ve vrtu v délce cca 1,5 km pomocí vrtné soupravy a následně bude vrt vyčištěn, převrtán a budou prováděna vlastní měření. Měřena bude teplota ve vrtu v závislosti na hloubce, horninové napění a budou provedeny rovněž tlakové zkoušky s následným měřením indukované seismicity. Práce bude možné, po předběžné dohodě, sledovat na místě a získat další informace k prováděným výzkumným pracím.