• o
  • o
  • o

Služby

Termika

Tepelný tok a teplotní podmínky v zemské kůře

seismika

Indukovaná seismicita a tektonické napětí

Hydrogeologie

Hydrogeologie, hydrochemie, a termo-hydaulické modelování

Geologie

Geologické podmínky lokality

Aktuálně

2024-03-28-vyjímání-jádra-2

Odebírání jádra z vrtu

[28.3.2024] Nejdůležitějším účelem průzkumného vrtu v rámci projektu PUSH-IT je získání podrobných znalostí horninového..