Otevreni_centra_nahled

Výzkumné centrum RINGEN bylo slavnostně otevřeno

[4.6.2019]
Nové centrum pro výzkum geotermální energie bylo dnešním dnem oficiálně otevřeno a zahájilo svou činnost. Dokončila se tak výstavba zázemí, která započala v prosinci 2017, a od nynějška slouží vědecké komunitě, akademickému sektoru a průmyslu k rozvoji aplikovaného výzkumu a inovacím zaměřeným zejména na geotermální energii.

Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci partnerů RINGEN a města Litoměřice, kteří společně přestřihli symbolickou pásku znamenající oficiální zahájení činnosti tohoto nového centra v areálu bývalých Jiříkových kasáren. Výzkumná infrastruktura přitom není klasickým výzkumným centrem, ale poskytuje zázemí i třetím subjektům. To v praxi znamená, že jí mohou využívat všechny subjekty, které mají zájem o konkrétní služby, ať již půjde o samotné zázemí a jeho vybavení, nebo odborné konzultace, analýzy či data nebo o smluvní výzkum apod. Veřejné instituce, jako jsou univerzity či vědecká centra mohou přitom využívat zázemí zdarma v rámci tzv. otevřeného přístupu (open access). RINGEN je unikátní platformou, první svého druhu v České republice, která podobné služby nabízí, a to i díky existenci dosud nejhlubšího geotermálního vrtu PVGT-LT1, zrealizovaného v roce 2007 městem Litoměřice. Více informací o činnosti RINGEN naleznete v nové informační brožuře zde. Tisková zpráva a fotografie z akce jsou k dispozici na stránkách města Litoměřice zde. Úvodní fotografie zachycuje (zleva) ředitele RINGENu Tomáše Fischera, starostu města Litoměřice Ladislava Chlupáče, děkana Přírodovědecké fakulty Jiřího Zimu a místostarostu Karla Krejzu.