2023-01-31_PUSH-IT-nahled-logo

Nový projekt PUSH-IT se zaměřuje na výzkum v oblasti ukládání tepelné energie

[14.6.2023]Počínaje lednem 2023 byly zahájeny první aktivity nového projektu PUSH-IT - PILOTING UNDERGROUND SEASONAL HEAT STORAGE IN GEOTHERMAL RESERVOIRS, který se zaměřuje na ukládání tepelné energie do horninového prostředí. Na projektu spolupracuje celkem 19 partnerů z celé Evropy a lídrem je nizozemská Technická univerzita v Delftu. Jednou z testovacích lokalit je rovněž výzkumné centrum RINGEN v Litoměřicích, kde budou probíhat aktivity partnerů České geologické služby a Přírodovědecké fakulty UK.

Cílem projektu je zdokonalit různé technologie a přístupy k ukládání a jímání tepla z podzemních zásobníků o teplotě až 90 °C, jež mohou tvořit nově odvrtané vrty (tzv. BTES), ale také existující důlní díla zaplněná vodou (MTES) nebo podzemní zvodně (ATES), které akumulují teplo v přirozeně se vyskytujících vodních rezervoárech. Základním principem je ukládání přebytečného tepla v době, kdy pro něj není odběr, typicky v létě, například ve formě zbytkového tepla z klimatizací, z kogeneračních jednotek či jiných zdrojů, a jeho uchování a využití v topné sezoně. Projekt se zaměřuje jak na technické aspekty, jak např. optimalizace ukládání, monitoring, extrakce tepla, adaptace na různé geologické podloží apod., tak na aspekty společensko-ekonomické, jako jsou regulace, bezpečnost provozu, akceptace nové technologie ze strany veřejnosti, odstranění bariér pro budoucí realizace ad. Projekt bude probíhat v letech 2023-2026 a v České republice se bubou v rámci projektu realizovat dva průzkumné a monitorovací vrty do hloubky 550, resp. 200 m, které poskytnou důležitá data pro plánovaný projekt SYNERGYS, kde mají vzniknout funkční podzemní zásobníky tepla v celkem asi 50 vrtech. Více o projektu se lze dozvědět v newsletteru, jehož první číslo naleznete zde (dostupný pouze v Aj).