TEST Čerpací zkoušky ve vrtech (výtlačná výška 80m)

Popis služby  
Technologie/zařízení  
Kategorie
  • Open Access
Tematické zařazení
  • geotermální energie
Další informace
  • Služba je zdarma poskytována pouze veřejným výzkumným organizacím v ČR
  • Cenová nabídka a další podmínky poskytnutí služby bude zpracována na základě podané poptávky