TEST Tepelně hydraulické numerické modely

Popis služby  
Technologie/zařízení
  • software Flow123d, ANSYS, FEFLOW, NAPSAC, COMSOL, MODFLOW, ITASCA, GEOCHEMIST WORKBENCH
  • Optický polarizační a fluorescenční mikroskop NIKON Eclipse 80i a OLYMPUS BX 50
Kategorie
  • Open Access
Tematické zařazení
  • geotermální energie, matematické modelování, tepelný tok, zpracování dat…
Další informace
  • Služba je zdarma poskytována pouze veřejným výzkumným organizacím v ČR
  • Cenová nabídka a další podmínky poskytnutí služby bude zpracována na základě podané poptávky