Milníky projektu

V rámci projektu byly naplněno celkem 15 milníků. Milníky představují zpravidla dílčí plnění konečných výstupů, v některých případech jde však samostatné dokumenty rozšiřující výstupy projektu.

Výzkumný program 1

Tepelný tok a teplotní podmínky v zemské kůře

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

Výzkumný program 2

Indukovaná seismicita a tektonické napětí

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

Výzkumný program 3

Hydrogeologie, hydrochemie a termohydraulické modelování

 1. M
 2. M
 3.  

Výzkumný program 4

Geologie zájmové oblasti

 1.  
 2.  
 3.  
 4.