Organizační struktura

Výzkumná infrastruktura (VI) RINGEN je řízena Správní radou (SR), kterou tvoří oficiální zástupci jednotlivých partnerů. Předsedou SR (ředitel VI) je zástupce hostující organizace, tj. Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Důležitou součástí řízení a rozvoje VI je mezinárodní vědecká rada, kterou v současnosti tvoří čtyři zahraniční a dva domácí experti na různé aspekty výzkumu a využívání geotermální energie.

Podpůrnou strukturu výzkumné činnosti zajišťuje manažer VI, jenž má na starosti zejména přípravu a administraci dílčích projektů financujících rozvoj VI, správu výzkumného centra Litoměřice a plní další úkoly určené SR.

Činnosti VI se řídí jejím Statutem.

Předseda správní rady

     prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.

Správní rada

     RNDr. Jan Šafanda, CSc.

     doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D.

     prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.

     Ing. Jiří Šťástka, Ph.D.

     RNDr. Josef Stemberk, CSc.

     Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

Vědecká rada

     prof. Dr. Torsten Dahm, GfZ Potsdam, Německo

     prof. Dr. Jean Schmittbuhl, EOST Strasbourg, Francie

     prof. Dr. Francois Cornet ( 2020), nezávislý výzkumník (dříve EOST Strasbourg)

     Dr. Peter Meier, Geo-ENergie Suisse, Švýcarsko

     prof. Dr. David Bruhn, Ph.D., TU Delft, Nizozemí/Fraunhofer IEG, Německo

     RNDr. Jan Šafanda, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR

     RNDr. Martin Procházka, Aquatest

Manažer VI

     Mgr. Antonín Tym, Ph.D.

Statut VI      PDF-soubor

Ke stažení  Statute [258.1 kB, pdf]
Statut [131.7 kB, pdf]