News

2020-06-10-Nahled-Casopis-ESB

RINGEN na titulní straně odborného časopisu Energeticky soběstačné budovy

V aktuálním čísle časopisu zabývajícím se tématy udržitelné energetiky naleznete informace o historii, současnosti i plánované budoucnosti výzkumné infrastruktury RINGEN.
logo_vyzva2020

The first call for project proposals has been opened

[18.5.2020]
Today is the first day when applicants can submit their own project or another type of research proposal that are to be realised using services offered by research infrastructure RINGEN. The services are provided within two different regimes - so called Open Access regime and contractual research. The first one is free of charge and is primarily focused on public research and academic institution both from Czechia and abroad. The latter one is intended for other subjects such as industry, firms and public sector institutions and other entities.
2020-03-23-logo-RINGEN

Nový 200 m hluboký vrt rozšíří seismickou monitorovací síť v Litoměřicích

[1.5.2020]
V nejbližších dnech začnou v kasárnách Jiřího z Poděbrad vrtné práce na novém úzkoprofilovém vrtu, do kterého bude umístěna měřící sonda – seismometr, který bude sloužit k detekci seismických jevů.
2020-04-14-Nahled-Zkouma-se-potencial

Nový projekt se zaměřuje na výzkum potenciálu geotermální energie v České republice

[20.4.2020]
Pod vedením České geologické služby, jednoho ze zakládajících členů RINGENu, byl na konci loňského roku zahájen projekt, jehož cílem je získat detailní představu o dostupném potenciálu zemské energie, kterou by bylo možné energeticky využít. Součástí projektu je proto i příprava datových podkladů pro usnadnění vzniku prvních geotermálních tepláren a výtopen.
2020-03-23-logo-RINGEN

Na konci února se uskutečnilo další jednání vědecké rady RINGEN

[27.3.2020]
Členové vědecké rady výzkumné infrastruktury se ve dnech 27. -28. února setkali v novém výzkumném centru RINGEN v Litoměřicích a vůbec poprvé se mohli seznámit s novými prostorami centra, které v nedávné době zahájilo svůj provoz.
2020-01-22-Nahled-Seismometry

Další etapa prací na geotermálním vrtu v Litoměřicích zahájena

[18.1.2020]
Po úspěšném vyjmutí ocelové pažnice v délce 1800 m z vrtu LT1 během září loňského roku budou nyní zahájena klíčová měření a testy. V prvé řadě budou provedeny injektážní testy pro ocenění propustnosti horninových puklin a následně instalován seismometr dovnitř vrtu do hloubky 1,5 km, který umožní zvýšení citlivosti seismické sítě a provedení dalších měření.
2019-09-03-Nahled_souprava

První etapa sanace geotermálního vrtu úspěšně pokračuje

[1.9.2019]
Za účasti zástupců výzkumné infrastruktury, starosty města Litoměřice a novinářů byla v pondělí kolem 14. hod zahájena klíčová část celkové sanace vrtu z r. 2007. Ocelová kolona pažnic o délce 1800 m a hmotnosti téměř 20 tun byla uvolněna u zhlaví vrtu a postupně vytahována vrtnou soupravou. Během úterý již bylo vytaženo celkem 100 kusů pažnic, tedy přibližně polovina, zbylých cca 900 m plánuje firma Anger´s Söhne extrahovat během středy.
2019-08-29-nahled-experimenty

Výzkumné práce na nejhlubším geotermálním vrtu v Česku zahájeny

[28.8.2019] V prostorách výzkumného centra RINGEN byly dnes zahájeny výzkumné práce, které mají za cíl ověřit vlastnosti horninového prostředí v hloubce až 2 km pro jímání zemského tepla. Práce probíhají na vrtu PVGT-LT1, který byl realizován již v roce 2007 a nyní slouží ke vědeckým účelům.

2019-06-04-Brozura-nahled

Nová informační brožura RINGEN

[4.6.2019]
Při příležitosti otevření výzkumné infrastruktury RINGEN byla vytvořena informační brožura, která přináší základní informace o činnosti, cílech, financování a tematice jímání zemského tepla.
Otevreni_centra_nahled

Výzkumné centrum RINGEN bylo slavnostně otevřeno

[4.6.2019]
Nové centrum pro výzkum geotermální energie bylo dnešním dnem oficiálně otevřeno a zahájilo svou činnost. Dokončila se tak výstavba zázemí, která započala v prosinci 2017, a od nynějška slouží vědecké komunitě, akademickému sektoru a průmyslu k rozvoji aplikovaného výzkumu a inovacím zaměřeným zejména na geotermální energii.
2018-05-20-Nahled-Fischer-reditel-RINGEN-01

Nový článek o seismické bezpečnosti při využívání geotermální energie

[30.4.2019] Tomáš Fischer, ředitel centra RINGEN a přední odborník na seismicitu se zamýšlí nad potenciálem indukované seismicity v prostředí České republiky v souvislosti s využíváním hlubinné geotermální energie a ve světle událostí v Pohangu, jihokorejském městě, které zasáhlo v roce 2017 zemětřesení.

logo CGTA

Czech Geothermal Association

February 1, 2019
The key RINGEN scientists have become members of re-newed association focusing on promotion, education and research of geothermal energy sources.
Nahled_Safanda

New popular paper regarding geothermal future in Czechia

December 21, 2018
Jan Šafanda, our team leader in Institute of Geophysics, Academy of Sciences, summarizes key aspects influencing geothermal energy usage in the future of Czechia.
2020-03-23-logo-RINGEN

International Scientific Board met in November

November 23, 2018
International Scientifiv Board held its annual meeting on November 21-22, 2018, at the Faculty of Sciences, Charles University.
Nahled_setkani_zari_2018

Researchers, Scientist and Journalists met at the construction yard

September 18, 2018
The R&D centre construction entered its second and final stage.