Termika

Thermal flow and temperature conditions in the earth's crust

Tato sekce je zaměřena na nové techniky měření teploty ve vrtech a její dlouhodobé monitorování včetně určování tepelných vlastností hornin v laboratoři za simulace přírodních teplotních a tlakových podmínek. Kromě laboratoří v zapojených institucích zahrnuje také podzemní laboratoř v granitovém masivu, kde je možné studovat tepelné parametry hornin a šíření teplotních změn a testovat sondy a monitorovací systémy v podmínkách in situ.

V této sekci jsou nabízeny následující služby:

seismika

Indukovaná seismicita a tektonické napětí

Tato sekce se zabývá seismicitou, která na jedné straně pomáhá monitorovat průběh zvyšování propustnosti hornin, na straně druhé může vést ke zneklidnění obyvatel. Sekce poskytuje technické a metodické zázemí pro provádění seismického monitorování při vysoké citlivosti s cílem určit dostatečně přesně polohu ohnisek a geometrii puklin, které byly aktivovány. Druhou zkoumanou oblastí v rámci této sekce je tematika horninového napětí, která úzce souvisí s propustností horninového masivu a možností vytvořit geotermální výměník v hloubce s pomocí hydraulické stimulace. Infrastruktura poskytuje laboratoře pro studium geomechanických a geotechnických charakteristik hornin a jejich vztahu ke geometrii přírodních puklinových systémů a napětí v horninách, a to s pomocí zatěžovacích zkoušek a numerických modelů. Součástí je také monitorování pomalých pohybů na zlomech s pomocí citlivých dilatometrů.

Hydrogeologie

Hydrogeologie, hydrochemie, a termo-hydaulické modelování

Tato sekce poskytuje laboratorní zázemí, podmínky pro terénní testy a data pro kalibraci termo-hydraulických modelů. Jedná se o hydrochemické a isotopové zkoušky podzemní vody a chemickou interakci mezi horninami a vodou, vedoucí ke korozi nebo inkrustaci ve výměníku. Dále je k dispozici zařízení k provádění cirkulačních, tlakových a infiltračních testů na mělkých vrtech. Termohydraulické modelování mj. umožňuje geotermickou charakterizaci masivu, modelování procesů ukládání energie a vlivu teplotních změn na chemické procesy a kalibraci modelů

Geologie

Geologické podmínky lokality

Tato sekce se zaměřuje zejména na strukturně geologickou stavbu prostředí geotermálního výměníku a geometrii zlomů a puklin. Poskytuje zázemí pro petrologickou a mineralogickou analýzu přítomných hornin, geochronologické datování a vytvoření 3D strukturních modelů a termodynamických modelů za nízkých tlakově teplotních podmínek.

Vybavení a technologie

otvirak1

TEST_Thermal well-logging and monitoring

Thermal well logging and monitoring provide information on heat flow in boreholes using a set of thermal sensors or optical cable (DTS technology)
..čti více